GiảibóngđáMoca–Kếtnốidoanhnghiệp–CúpbáoBóngĐá2017ĐHTBvòng3giảiMoca–CupbáoBóngĐá2017:Xuấthiệnnhiều”cánhchimlạ”

Bongdaphui.net bình chọn đội hình tiêu biểu vòng 3 giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017.