Chính thức: Wu Lei đã được trao giải thưởng Quả cầu vàng Trung Quốc 2021 Zhu Chenjie Hasil Sydney FC

Chính thức: Wu Lei đã được trao Giải thưởng Quả cầu vàng Trung Quốc năm 2021 Zhu Chenjie [Hasil Sydney FC]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 31 tháng 3, ngày 31 tháng 3Shuang giành được vàng của phụ nữ