Australia, New Zealand giành quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

Australia, New Zealand giành quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là giải lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi hai quốc gia và lần đầu