Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: “Cùng nhau vì một tương lai chung”

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: “Cùng nhau vì một tương lai chung”

Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 cam kết đây sẽ là một kỳ thế vận hội an toàn, xanh và sạc