West B-Domas 2 Goal Wu Lei Zhongzhu Tây Ban Nha 2-0 chiến thắng trước đối thủ bóng đá Artinya

Mục tiêu của West B-Domas 2 Wu Lei Zhongzhu Tây Ban Nha 2-0 chiến thắng đối thủ [bóng đá Artinya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 9: lúc 0:15 sáng ngày 28 tháng 9