Shanggang đã đăng poster chúc mừng Wu Lei để ghi bàn: 7+24! Anh ấy chưa bao giờ ngừng leo lên Spbo Freelivescore

Shanggang đã đăng poster chúc mừng Wu Lei để ghi bàn: 7+24! Anh ấy không bao giờ ngừng leo trèo [Spbo Freelivescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 3Mục tiêu duy nhất của La Liga.