Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu

Đội tuyển Trung Quốc với lực lượng gần 60 thành viên mất khoảng nửa tiếng làm thủ tục nhập cảnh, lấy