KhaimạcgiảibóngđánamsinhviênKhoaBáochívàTruyềnthông–TứHùngCúp2017

Sáng ngày 12/3, giải bóng đá nam sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông (BC&TT), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) – Tứ Hùng Cúp 2017 đã được khai mạc tại SVĐ C500, Học viện An ninh Nhân dân, Hà Đông, Hà Nội.